Barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars, men det er mulig å søke hele året.

Barnehagens vedtekter gjelder fra dere har takket ja til plass. 

Vi gjør spesielt oppmerksom på punkt 3d)
Barnets foresatt kan si opp plassen med 2 måneders varsel fra den 1. i hver måned. Unntak er 31.mars til 30.juni da det er 3 måneders oppsigelse, uavhengig av om barnet har startet i barnehagen eller ikke. Oppsigelse skjer via kommunens nettsted. Tildelt plass kan ikke reduseres i løpet av barnehageåret.

-En eksakt dato for oppstart i barnehagen, kommer i juni. Ta gjerne kontakt om dere har spesielle ønsker. 

- Vi gjør oppmerksom på at kostpenger for tiden er 390,- per måned.


 

Søknadskjema finner du på hjemmesiden til Lier kommune;

https://www.lier.kommune.no/skole-og-barnehage/barnehage/opptak-i-barnehage/