Barnehagens styret

Noahs Ark Miljøbarnehage AS eies av Norkirken Drammen og er organisert som et aksjeselskap. 

Barnehagens eierstyre består av:

Anne-Marie Stokke Aass (Leder)
Tlf:  93662134
Mail: anne.marie.aass@altiboxmail.no

Synnøve Fæster (vara)
Tlf: 932 94 200
Mail: synnoveaf@gmail.com 

Harald Dragsund
Tlf: 928 60 135
mail: harald.dragsund@outlook 

Merete Ueland
Tlf: 986 65 226
Mail: merete.ru@hotmail.com 

Jan Moldvær (vara)
Tlf: 41473884
Mail: moldvaer@online.no

Bente Hardang (styrer)
Tlf: 97420299
Mail: styrer@noahs-ark.no