Miljøbarnehage

Noahs Ark ble en miljøfyrtårnbedrift i 2009. Vi må resertifiseres hvert 3. år.

Den 05.12.2018 ble vi resertifisert som miljøbarnehage, og dette er vi glade for. Det er viktig for oss å ta vare på miljøet vårt, både når det gjelder personer, natur og det vi omgir oss med. Vi håper at vi sammen kan hjelpe hverandre til å være miljøbevisste. Da vi ble resertifisert, fikk vi et sertifikat som viser at vi er i overenstemmelse med strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. 

Barnehagen mottok barnas Miljøpris av Lier kommune i 2014.

Et av våre miljøengasjement er at vi samarbeider med gjenbruksbutikken Galleri Normisjon. Noen ganger i året kan foreldre levere ting til gjenbruksbutikken i barnehagen, og så blir det hentet hos oss. Resten av året kan ting leveres direkte i butikken. Det som leveres må være helt og i brukbar stand. Klær, leker, sko, bøker, glasstøy, møbler etc. er av interesse. 

I uke 17 og uke 43 kan foreldre levere gjenbruksting i barnehagen. 

Linker til miljøsider:

miljøagentene

blekkulf

regnmakerne

svanemerket

miljøfyrtårn

https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/133993