Årsplan

Her kan du lese vår Årsplan 2020-2021

 

For å lese rammeplanen for barnehager som trådte i kraft 01.08.17, følg linken:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/