Elefanten

På Elefanten er det 19 tre- og fireåringer. I hovedmenyen kan du trykke på "om oss" og "ansatte" hvis du vil se hvem som jobber her. Trykk på linkene under for å lese månedsplaner for Elefanten.

Barnehageåret 2019/2020:

 Oktober-elefanten-hjemmesiden (1) (003)