Barnehagen vår

Velkommen til Noahs Ark Miljøbarnehage! Barnehagen åpnet 28. juli 2008. Den flotte båten som pryder uteområdet vårt fikk vi til vårt femårsjubileum.

Vår visjon lyder som følger: "Noahs Ark barnehage - En god start for en trygg framtid. Med ansvar for: meg selv, andre og miljøet." Ved å være glad i oss selv kan vi bli glad i de andre. Ved å bli glad i miljøet vil vi passe på det. Tanken er at det du blir glad i passer du på. 

Barnehagen vår eies av Norkirken Drammen, og har utvidet kristen verdiforankring. Det kristne innholdet har en naturlig plass i barnehagens hverdag, med blant annet kristne bordvers, markering av høytider, kristne barnesanger og bøker. 

Noahs Ark er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. Vi har miljømål, egen miljøhandlingsplan og diverse miljøtiltak vi jobber etter. Det er viktig for oss å ta vare på miljøet vårt, både når det gjelder personer, natur og det vi omgir oss med. Vi håper vi sammen med dere kan hjelpe hverandre til å være miljøbevisste.

Vi bruker aktivt Tomineborgdalen. Dette er et sted som ligger like nedenfor barnehagen, som vi bruker tid på å utvikle sammen med barna. Dette fordi vi ønsker at barna skal ha et grønt område utenfor barnehagen, men rett i nærheten. Vi er veldig glad for å være igang med Tomineborgdalen, og gleder oss over å besøke den nye "hundremeterskogen" vår når vi har turdag:)