Barnehagens Samarbeidsutvalg (SU)

”Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ” (barnehageloven). SU fungerer som et bindeledd mellom styrer/eier og foreldrene.

Barnehagens samarbeidsutvalg består av:


Fra eier:

Anne Marie Stokke Aass
tlf: 93662134
mail: anne.aass@bfk.no

Vara:
Birgitte Fosser Johansen
tlf: 92040405
mail: birgjoh@gmail.com 

Fra foreldre: Disse utgjør også FAU (foreldrenes arbeidsutvalg)

Leder:
Cristoffer Hængsle Knudsen (far til Åse på Marihøna)
tlf: 90136069
mail: christoffer.h.knudsen@gmail.com 
 
Miriam Våraker (mor til Maja på Pingvinen)
tlf: 91594084
mail: miriam@eiendomssenter.no

 

Vara:
Ingrid Unelsrød Hansen (mor til Frida på Pingvinen)
tlf: 97584467
mail: ingrid.uh@gmail.com 
 
Margrethe Wiig (mor til Sofia W. på Pingvinen)
tlf: 90122117
mail: margrethewiig26@gmail.com 

 

Fra ansatte:
Anne Cathrine Evjan 
tlf:  4583258 
mail: post@noahs-ark.no

Bente Hardang (styrer)
tlf: 97420299
mail: styrer@noahs-ark.no 

Christine Lindseth Christensen
tlf:45843182
mail: elefanten@noahs-ark.no 
Er i permisjon, vara møter.
 
Vara:
Katharina Grøndahl Kravik
tlf: 45842684
mail: sjiraffen@noahs-ark.no