Nøtteliten

På Nøtteliten har vi 15 ett- og toåringer. I hovedmenyen kan du trykke på "om oss" og "ansatte" hvis du vil se hvem som jobber her. Trykk på linkene under for å lese månedsplaner for Nøtteliten.

Barnehageåret 2019/2020:

Januar 2020

Februar 2020

Mars 2020