Tilvenning og overganger i Noahs Ark

Hvordan trygge barn i tilvenninger og overganger i Noahs Ark miljøbarnehage?

Skrevet ut ifra artikkel om tilvenning (Monica Dybing, spesialpedagog, barnehagelærer og coach, Marte Meo terapeut og COS-instruktør for barnehager) og May Britt Drugli sin forskning om småbarn i barnehage.

Tilvenning i barnehage er kan være vanskelig for barn og foreldre. Barn er ofte lei seg og gråter når mamma og pappa går. Dette er helt normalt, og det går over sier Dybing. Barnehageansatte og foreldrene kan hjelpe barnet til å føle trygghet i en ellers ny situasjon. Dybing har noen punkter hun mener er viktig både foreldre og barnehageansatte kan hjelpe barna til å få en trygg og god tilvenning i barnehagen.:

 1.      Ta barnets følelser på alvor.
  Barnehagepersonalet møter barnet på følelsene og trøster når det er behov, både ved avskjed og videre gjennom dagen.
 1.      Gå når du sier du skal gå.
  En kort avskjed er lettere for barnet å forholde seg til, selv om det gråter akkurat i det du skal gå. og kjør, barnet ser bilen på parkeringsplassen om ikke
 1.      Fortell når du kommer tilbake og hold det.
  Selv om barna ikke har samme tidsperspektiv som voksne, begynner de å vente på hentesituasjonen når andre barn blir hentet. Har du sagt at du henter etter frukt, så bør du ikke drøye så lenge uten å gi beskjed om eventuell endring. Vi forbereder barnet på når det blir hentet.
 1.      La barnet få beholde smokk og kos ved avskjed.
  Dette er tryggheten til barnet, vi kaller det overgangsobjekter. Når barnet er klar for det etter avskjeden tar vi bort overgangsobjektene. Dersom barnet trenger ekstra trøst i løpet av dagen, kan vi finne igjen objektene.
 1.      Trygg deg selv – ring eller send melding barnehagen hvis du lurer på noe.
  Barnehagen prøver å sende beskjed når barnet har roet seg og er i lek, men noen ganger er dagene hektiske, og vi får ikke sendt beskjed med det samme. Barnehagen ringer om det er noe.
 1.      Om mulig, la barnet ha korte dager de første ukene i barnehagen.
  Det er mange nye inntrykk for nye barn i barnehagen, og den første tiden kan det være godt at dagene uten de nærmeste tilknytningspersonene ikke blir for lange. Stress ved oppstart i barnehage kan påvirke både søvnmønster og matlyst. Det vil falle på plass igjen etter hvert.
 1.      Snakk positivt om alle barn og voksne i barnehagen.
  Barnet ditt går på en avdeling med mange andre barn, snakk alltid positivt om de andre på avdelingen. Barnet ditt har også en kontaktperson i starten av tilvenningen, det er denne barnet ditt forholder seg mest til i starten, men viktig å huske på at barnet skal bli trygt på alle ansatte på avdelingen.

 2.      Levering og henting i barnehagen er dagens viktigste møte!
  Bli ferdig med telefonsamtalen før du kommer inn i barnehagen for å hente barnet ditt. Ha fokus på barnet ditt og hvordan det har hatt det.

May Britt Drugli skriver i «Liten i barnehagen» at det er godt dokumentert at det kan oppleves stressende for små barn å begynne i barnehage, derfor er barnehagen veldig opptatt av å lage gode rutiner rundt bringesituasjonen om morgenen, slik at barnet får en god start på dagen. Foreldresamarbeid er svært viktig for å få en god dialog på hvordan barnet har det og hvordan en ønsker at overlevering skal skje. Små barn merker fort emosjonelle signaler hos foreldrene og blir lett påvirket av disse. Små barn blir negativt påvirket både om foreldrene skynder seg å gå mens barnet er opptatt med noe annet, og når foreldrene bruker for lang tid før de greier å forlate barnet. Begge disse formene for foreldreatferd fremmer negative reaksjoner hos barnet i form av stress og angst. Drugli sier også at det er viktig at når foreldrene har sagt hade, må de gå og ikke stoppe for å snakke med andre ansatte eller foreldre på veien ut.

I barnehagen ønsker vi at tilvenningsperioden skal være best mulig for barna. Vi tilpasser tilvenningsdagene for enkeltbarna og vi ønsker godt samarbeid med foreldrene. Grunnlaget for dette legges i oppstartsfasen. Det er ikke bare barna som skal tilvennes den nye barnehagehverdagen, det er også foreldrene som må være trygge på de barnehageansatte. De må vite at barna deres har det godt og at det blir tatt godt vare på mens de er på jobb. Når foreldrene er trygge, blir barna trygge!