Retningslinjer for bursdagfeiring

Vi ser det nødvendig å fastlegge noen retningslinjer for hvordan en kan invitere til bursdagselskap. Dette er for å ivareta barna i det som kan vise seg å være vanskelige situasjoner å møte.

Feiring av bursdager er en stor dag for små barn. Det å bli invitert er som å gå gjennom et nåløye. «Du skal få komme i bursdagen min», forteller mye om å være innenfor eller utenfor en gruppe.

Det er sårt å være den som ikke blir invitert. Noahs Ark er en stor barnehage.Det er ikke mulig å be alle. Både vi voksne i barnehagen og dere foreldre vet hvor lei seg barn kan bli når de ikke blir bedt i selskap der de hadde håpet å komme.


Barnehagen ber dere derfor om følgende:
• Dersom alle barna på basen inviteres, kan invitasjonen deles ut i barnehagen.
• Dersom alle guttene eller jentene på basen inviteres, kan invitasjonen deles ut i barnehagen.
• Dersom hele årskullet på basen inviteres, kan invitasjonen deles ut i barnehagen.
• Dersom en mindre gruppe barn inviteres, kan IKKE invitasjonen deles ut i barnehagen.
• Dersom barn fra en annen base inviteres, kan IKKE invitasjonen deles ut i barnehagen
Vi ber dere informere de ansatte om hva dere har valgt. Det gjør det lettere for oss å følge opp barn som blir lei seg.

PS: Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å leie barnehagen til barneselskap.

Lier 06.08.2013