Pingvinen

På Pingvinen er det 24 tre- og fireåringer. I hovedmenyen kan du trykke på "om oss" og "ansatte" hvis du vil se hvem som jobber her. Trykk på link under for å lese månedsplaner for Pingvinen.

Barnehageåret 2019/2020

 Pinvinen sin plan sept-okt 19