Søknadsfrist for barnehageplass

Søknadsfrist til hovedopptak til barnehageplass er 1.mars, hvert år. Det er mulig å legge inn søknad hele året. Vi behandler søknader fortløpende, og sender tilbud dersom vi har ledig plass


For å søke, bruk Lier kommune sin hjemmeside:
https://www.lier.kommune.no/skole-og-barnehage/barnehage/opptak-i-barnehage/