Moderasjon av foreldrebetaling for familier med lav inntekt

Det er to moderasjonsordninger for familier eler husholdninger med lav inntekt. - Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen - Gratis kjernetid

Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen:

Ingen skal betale mer enn 6% av inntekten sin til barnehagen. I 2017 gjelder denne ordningen for familier med en samlet årsinntekt som er lavere enn 500.500 kroner per år.

 

Gratis kjernetid:

Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen. Dersom barnet har en heldagsplass må det betales for oppholdet utover de 20 timene.

Gjelder for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med samlet årsinntekt lavere enn 417.000 kroner (fra 1. august 2017 endres det til 428.000 kroner)

 

Søknadskjema ligger på Lier kommunes nettside; www.lier.kommune.no

Det må søkes på nytt for hvert barnehageår. Husk å legge ved dokumentasjon på familiens samlede inntekt.

Ta kontakt med styrer for veiledning ved behov.