Årets tema 2020/2021

Her kan dere lese litt om årets tema og hva vi gjør i barnehagen. Vi har valgt å bruke Være Sammen i 2020/2021 siden vårhalvåret 2020 ble amputert.

Være Sammen
Det er utviklet et omfattende materiell i ”Være sammen” med blant annet bøker til personalet og materiell-esker til bruk med barna. Nå gleder vi
oss til å ta dette i bruk med barna!!! Regnbueløven kommer til alle basene samme dag, den 9.september. Dette blir moro! Regnbueløven skal få
et sted å bo på basen, og vi skal bruke tid på å lese boken «Regnbueløvens fantastiske brøl», og vi skal bli kjent med andre karakterer i boken
som Ramona von Rotter og de fem rottebarna hennes. Under Forut-aksjonen skal vi formelt bli en offisiell «Være Sammen-barnehage» og få
henge opp skilt ved inngangene våre! Resten av året skal vi jobbe med resten av materiellet, som består av 12 temabøker for de store barna,
og 6 bøker for de små. Bøkene handler om vennskap og sosial kompetanse.

Alle basene bruker ulike måter å fremme temaene i bøkene på, og barna synes det er veldig stas i samlingene, det er et godt materialet som er godt tilpasset alderen i barnehagen.