Nyheter

 • Søknadsfrist for barnehageplass

  Minner om søknadsfrist til hovedopptak til barnehageplass er 1.mars 2017.

  03.02.2017 12:37
 • TILBAKEMELDING PÅ BRUKERUNDERSØKELSEN 2015.

  Noahs Ark miljøbarnehage hadde en svarprosent på 75% i 2015, mot 63% i 2013. ”Gjennomsnittresultat” var 5,3 av 6. ”Alt i alt” skåret vi 5,5 av 6 oppnåelige poeng. Dette synes vi er et veldig bra resultat, med bakgrunn i bedre svarprosent enn sammenlignbare barnehager i Lier. Vi skårer over landsgjennomsnittet på alle punkter i undersøkelsen. Vi har jobbet med svarene fra brukerundersøkelsen på personalmøter, ped.ledermøter, i styret og SU. For å lese mer trykk på linken under.

  03.02.2017 00:00
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars, men det er mulig å søke hele året.