Barnehagens styre

Noahs Ark Miljøbarnehage AS eies av Norkirken Drammen og er organisert som et aksjeselskap. 

Barnehagens eierstyre består av:

Bjørn Andreas Mosskull (leder)
tlf: 97098002
mail: bam@ebnett.no

Anne Marie Stokke Aass
tlf:  93662134
mail: anne.marie.aass@altiboxmail.no

Marit Vold Heddan
tlf: 41291854
mail: heddan@online.no

Birgitte Fosser Johansen
tlf: 92040405
mail: birgjoh@gmail.com

Jan Moldvær (vara)
tlf: 41473884
mail: moldvaer@online.no

Bente Hardang (styrer)
tlf: 97420299
mail: styrer@noahs-ark.no