Miljøbarnehage

Noahs Ark ble en miljøfyrtårnbedrift i 2009. Vi må resertifiseres hvert 3. år.

Den 30.11.2015 ble vi resertifisert som miljøbarnehage, og dette er vi glade for. Det er viktig for oss å ta vare på miljøet vårt, både når det gjelder personer, natur og det vi omgir oss med. Vi håper at vi sammen kan hjelpe hverandre til å være miljøbevisste. Da vi ble resertifisert, fikk vi et godkjenningsbrev med gode tilbakemeldinger på jobber vi gjør som mijøfyrtårnbarnehage, og hovedinntrykket av sertifiseringsprosessen lyder slik:

Noahs Ark Barnehage er et strålende eksempel på hva som kan gjøres på miljøområdet i en barnehage. En engasjert styrer og pedagogisk leder bidrar vesentlig til at miljøtrykket holdes oppe og at barnehagen leverer i forhold til bransjekravene. Barnehagen fortjener virkelig betegnelsen Miljøfyrtårn, og eierne kan virkelig være stolte av hva barnehagen får til. Barnehagen mottok barnas Miljøpris av Lier kommune i 2014.

Linker til miljøsider:

miljøagentene

blekkulf

regnmakerne

svanemerket

miljøfyrtårn