Elefanten

På Elefanten er det 18 tre- og fireåringer. I hovedmenyen kan du trykke på "om oss" og "ansatte" hvis du vil se hvem som jobber her. Trykk på linkene under for å lese månedsplaner for Elefanten.

Barnehageåret 2018/2019: