Sjiraffen

På Sjiraffen er det 25 barn som går siste året i barnehagen. I hovedmenyen kan du trykke på "om oss" og "ansatte" hvis du vil se hvem som jobber her. Trykk på linkene under for å lese månedsplaner for Sjiraffen.

Barnehageåret 2018/2019:

Oktober

Januar