Planleggingsdager barnehageåret 2019/2020

Det er fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret.

I løpet av barnehageåret 2019/2020 vil det være 5 planleggingsdager, hvor barnehagen holder stengt.

Vårens dager er:

10. januar

13.mars

8.mai