Planleggingsdager barnehageåret 2018/2019

Det er fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret.

I løpet av barnehageåret 2019/2020 vil det være 5 planleggingsdager, hvor barnehagen holder stengt.

Høstens dager er:

30. august

11. november