Planleggingsdager barnehageåret 2016/2017

Det er fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret 2017/2018.

I løpet av barnehageåret 2017/2018 vil det være 5 planleggingsdager, hvor barnehagen holder stengt. 

  • Fredag 25. august
  • Fredag 24. november
  • Fredag 26. januar
  • Fredag 11. mai
  • Fredag 18. mai