Barnehagens Samarbeidsutvalg (SU)

”Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ” (barnehageloven). SU fungerer som et bindeledd mellom styrer/eier og foreldrene.

Barnehagens samarbeidsutvalg består av:


Fra eier:

Anne Marie Stokke Aass
tlf: 93662134
mail: anne.aass@bfk.no

Vara:
Birgitte Fosser Johansen
tlf: 92040405
mail: birgjoh@gmail.com 

Fra foreldre:
Thomas Ølstørn (far til Leah på elefanten).
tlf: 93694068
mail: oelstoern@gmail.com

Catrine Dahl Arentz (mor til Philip på sjiraffen og Jacob på pingvinen)
tlf:92412050
mail: cdarentz@gmail.com

 

Vara:
Cecilie Gjersum (mor til Mathilde på nøtteliten)
tlf: 93645040
mail: cecilie_85@hotmail.com

Miriam Våraker (mor til Maja på nøtteliten)
tlf: 91594084
mail: miriam@eiendomssenter.no

 

Fra ansatte:
Vigdis Fuglerud
tlf:  47708452
mail: post@noahs-ark.no

Anne Cathrine Evjan
tlf: 45842684
mail: sjiraffen@noahs-ark.no


Bente Hardang (styrer)
tlf: 97420299
mail: styrer@noahs-ark.no 

Vara:
Katharina Grøndahl Kravik
tlf: 45843182
mail: elefanten@noahs-ark.no