Viktige datoer

Her er viktige datoer å merke seg for barnehageåret

1.mars er det frist for hovedopptak til barnehageplass. Dette gjelder hvert år.

 

Uke 28 og 29 er det sommerstengt i barnehagen.

 

Planleggingsdager 2018/2019:

31. august

12. november

18. januar

10. mai

31. mai

Barnehagen er stengt disse dagene

 

 

Andre datoer som er verdt å merke seg:

13. desember - Luciatog med servering ute, kl. 15:45-17:00

18. desember - Nissefest for barna i barnehagen

Stengt 24. desember til 1. januar

9. januar - Juletrefest i Norkirken

Januar/ februar - Vinteraktivitetsdag

Mars - Foreldremøte/ temamøte

4. mars - Karneval for barna i barnehagen

Uke 15 (mars) - Påskefrokost

24. april - "Innsamling" til Galleri Normisjon

6. mai - Miljødag for 2 - 6-åringene

15. mai - 17.maifeiring (ikke foreldrearrangement)

Mai - Dugnad

Uke 21 - Gårdsbesøk for 2 - 6-åringene

Uke 23 - Sommerfest i barnehagen kl. 15:30 - 17:30

11. juni - Foreldremøte for nye familier

Uke 28 og 29 - Sommerstengt

 

 

 

Det kan bli forandringer av datoer. Følg også med på basene sine månedsplaner.