Smittevernsråd

I Noahs Ark Miljøbarnehage følger vi Lier kommune sine smittevernsråd når det gjelder covid-19. For oppdaterte smittevernsråd se https://www.lier.kommune.no/aktuelt/fakta-og-rad-om-coronaviruset/ 

Vi har også noen egne smittevernstiltak i barnehagen som skal følges:

- Bruk antibac før dere går inn porten i barnehagen.

- Foreldre får kun gå inn i grovgarderoben.

- Syke barn skal være hjemme

På FHI sine sider står det oppdatert informasjon og retningslinjer om når barn skal være hjemme fra barnehagen. På denne linken finner dere en oversiktlig og enkel plakat for når de skal være hjemme på ulike språk. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/infomateriell/nar-skal-syke-barn-holdes-hjemme-fra-barnehage-og-barneskole/