Pris for barnehageplass

Ny makspris

Regjeringen har i forslag til Statsbudsjett 2018 foreslått ny makspris for barnehageplass, gjeldende fra 1/1-18. Nåværende makspris er kr 2730,-, mens fåreslått ny makspris er kr 2910,- Denne maksprisen er gjeldende.

Regler for å søke redusert betaling, og gratis kjernetid, for familier med lav inntekt er ikke foreslått endret. Det samme gjelder barnetrygden.