Rammeplan for barnehager

Det har kommet ny rammeplan for barnehager, med virkning fra 01.08.17

For å lese den nye rammeplanen for barnehager, følg linken:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/